6to Curso Técnico “Taxonomía de Poliquetos bentónicos de fondos blandos”